WYGRAJ METAMORFOZĘ Z LA PELLE LASER

 

Już dziś możesz wziąć udział w konkursie, którego nagroda z pewnością ucieszy każdą Kobietę 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie 3 zdjęć, na których widać sylwetkę oraz zbliżenie twarzy, a także krótki opis który przekona nas, aby wybrać właśnie Ciebie.

 

Zgłoszenia można wysyłać do 31 maja na adres:  biuro@lapellelaser.pl .

 

Cały przebieg metamorfozy- zdjęcia oraz opisy poszczególnych etapów przemiany pojawią się na naszej stronie internetowej.

 

REGULAMIN CASTINGU 

 

 1. 1.       Nazwa castingu

Casting prowadzony jest pod nazwą „Majowa Metamorfoza”.

 1. 2.       Nazwa Organizatora Castingu

Organizatorem Castingu jest Firma La Pelle Laser  

 1. 3.       Czas trwania 

Casting rozpoczyna się w dniu 4 maja 2016 r. a kończy 31 2016 r ( ostateczny termin przesyłania zgłoszeń )

 1. 4.       Zasięg 

Casting prowadzony jest na terenie miasta Jeleniej Góry i okolic.  

 1. Uczestnicy Castingu

 • Uczestnikiem Castingu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda kobieta, pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

 • W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród/Sponsora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora i Fundatora i Sponsora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora i Fundatora i Sponsora oraz członków ich najbliższych rodzin.

 • Uczestnik przystępując do Castingu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 • Zgłaszając swe uczestnictwo w Castingu uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:

– podpisanie umowy definiującej warunki udziału w metamorfozie,

– jeśli stylistka uzna, że jest to konieczne do upiększania wizerunku: regulację brwi, zmianę fryzury tj. strzyżenie oraz koloryzację, manicure, depilację twarzy, wykonanie zabiegów kosmetycznych i estetycznych- botoks, wypełniacze, wampirzy lifting oraz profesjonalnego makijażu, analizę sylwetki, wybranie zestawu ubrań oraz dodatków oraz akcesoriów, założenie ich na potrzeby metamorfoz, zdjęć.

– zwrot wypożyczonych przez sponsorów, fundatorów, partnerów akcji ubrań, dodatków, akcesoriów w nienaruszonym stanie po zakończeniu końcowej sesji zdjęciowej.

– wpłacenie kaucji w wysokości 150,00 zł. na poczet pokrycia kosztów czyszczenia/zakupu wypożyczonej na potrzeby sesji zdjęciowej odzieży, obuwia, akcesoriów w wypadku nie dotrzymania warunków umowy (ubrudzenie, zniszczenie, ślady noszenia). Kaucja zostanie zwrócona po przekazaniu wypożyczonej odzieży, obuwia w nienaruszonym, nie posiadającym śladów noszenia, uszkodzeń stanie, zweryfikowanym przez wypożyczających.

– udział w sesji zdjęciowej przed i po metamorfozie oraz w reportażu dokumentującym przebieg metamorfozy,

– odpowiedź na pytania dotyczące relacji z przebiegu metamorfoz,

– zgodę na publikację treści zgłoszenia oraz relacji, wrażeń z przebiegu metamorfoz,

– nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie nazwiska i imienia, wizerunku (zdjęć, filmu), wywiadu i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, służących informowaniu i promocji akcji „Majowa Metamorfoza”, przez Organizatora i wszystkich Partnerów Akcji jak i mediów sprawujących patronat medialny. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Niniejsza forma obejmuje wszelkie formy publikacji, we wszystkich mediach i na polach eksploatacji, określonych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formie obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

W Castingu mogą brać udział tylko te osoby, które nie są alergikami, nie są uczulone i nie wiadomo im o żadnych   uczuleniach, chorobach będących przeciwwskazaniem do przeprowadzenia metamorfozy ani wykluczających któryś z jej etapów (np. strzyżenie, koloryzacja włosów, depilacja brwi, manicure, zabiegi kosmetyczne, estetyczne- wypełniacze, botoks , wampirzy lifting, makijaż, stylizacja).

Zgłoszenie udziału w Castingu jest jednoznaczne z oświadczeniem kandydatki, że zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje ona wszystkie jego warunki.

 

Przebieg Castingu

Etap I – przesyłanie zgłoszeń

 

 • Zgłoszenia kandydatek będą przyjmowane w okresie od 4 maja do 31 maja 2016 włącznie.

 • Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wiadomość e-mail do dnia 31 maja 2016 r. (do godz. 24:00) na adres biuro@lapellelaser.pl  z tytułem „Casting- Metamorfoza Majowa”.  

Wiadomość powinna zawierać:

 • 3 aktualne, kolorowe, nie poddane obróbce graficznej zdjęcia kandydatki – portret oraz zdjęcie całej sylwetki w opiętym, ukazującym kształt sylwetki ubraniu.

 • Imię i nazwisko, numer telefonu.

 • Krótkie przedstawienie swojej osoby oraz uzasadnienie dlaczego zainteresowana chciałaby poddać się metamorfozie i dlaczego warto Ją wybrać , z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.”